Jesteś tutaj: Start / Informacja publiczna
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa o dostępie do informacji publicznej  - treść ustawy

Zgodnie z ustawą o dostępie do  informacji publicznej z dnia 06.września 2001 (Dz. U. z 2001 r.  Nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 10 ust.1 informacja publiczna,  która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji  Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.  Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej  zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia  wniosku (art. 13 ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy  powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w  przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym  jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być  przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba  występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację  ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie  lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Kielce
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:822