Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

ROK 2020

Części składowe majątku :

  • nieruchomości:  239 566,33 zł
  • sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne i maszyny: 295 004,99 zł
  • środki transportowe: 222 433,50 zł
  • pozostałe śr.trwałe i meble: 222 140,11 zł

RAZEM: 979 144,93 zł

ROK 2019

Części składowe majątku :

  • nieruchomości: 239 566,33 zł
  • sprzęt komputerowy: 189 822,72 zł
  • środki transportu: 222 433,50 zł
  • pozostały sprzęt i meble: 254 737,63 zł

RAZEM: 916 560,18 zł

W roku 2008 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach dysponował

majątkiem w kwocie 671 443,34 zł.

Części składowe ww. majątku :

nieruchomości :

- budynek biurowy o wartości 239 566,33 zł
- garaż metalowy o wartości 2 624,03 zł

ruchomości :

- samochód o wartości w chwili zakupu 99 900 zł
(zakup w dniu z dnia 5 września 2004r.)
- sprzęt biurowy ( komputery, drukarki, kopiarki ) o wartości 250 117,66 zł
- wyposażenie biura (biurka,szafy, krzesła itp.) o wartości 167 396,25 zł