Jesteś tutaj: Start / Kontrole / Planowane
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ROK 2024

Kontrole planowane w roku 2024 - plik XLSX

 


ROK 2023

Kontrole planowane w roku 2023 - plik PDF  plik XLSX

 


 

ROK 2022

Kontrole planowane w roku 2022 - plik xlsx


 IV KWARTAŁ 2021

Kontrole planowane w III kwartale 2021 - plik xlsx.

 III KWARTAŁ 2021

Kontrole planowane w III kwartale 2021 - plik xlsx.

 II KWARTAŁ 2021

Kontrole planowane w II kwartale 2021 - plik xlsx.

I KWARTAŁ 2021

Kontrole planowane w I kwartale 2021 - plik xlsx.

 


IV KWARTAŁ 2020

Kontrole planowane w IV kwartale 2020 - plik xlsx.

III KWARTAŁ 2020

Kontrole planowane w III kwartale 2020 - plik xlsx.

II KWARTAŁ 2020

Kontrole planowane w II kwartale 2020 - plik pdf.

I KWARTAŁ 2020

Kontrole planowane w I kwartale 2020 - plik pdf.

 


IV KWARTAŁ 2019

Kontrole planowane w IV kwartale 2019 - plik pdf.

III KWARTAŁ 2019

Kontrole planowane w III kwartale 2019 - plik pdf.

II KWARTAŁ 2019

Kontrole planowane w II kwartale 2019 - plik pdf.

I KWARTAŁ 2019

Kontrole planowane w I kwartale 2019 - plik pdf.

 


IV KWARTAŁ 2018

Kontrole planowane w IV kwartale 2018 - plik pdf.

III KWARTAŁ 2018

Kontrole planowane w III kwartale 2018 - plik pdf.

II KWARTAŁ 2018

Kontrole planowane w II kwartale 2018 - plik pdf.

I KWARTAŁ 2018

Kontrole planowane w I kwartale 2018 - plik pdf.

 


IV KWARTAŁ 2017

Kontrole planowane w IV kwartale 2017 - plik pdf.

III KWARTAŁ 2017

Kontrole planowane w III kwartale 2017 - plik pdf.

II KWARTAŁ 2017

Kontrole planowane w II kwartale 2017 - plik pdf.

 I KWARTAŁ 2017

Kontrole planowane w I kwartale 2017 - plik pdf.

 


 IV KWARTAŁ 2016

Kontrole planowane w IV kwartale 2016 - plik pdf.

III KWARTAŁ 2016

Kontrole planowane w III kwartale 2016 - plik pdf.

 II KWARTAŁ 2016

Kontrole planowane w II kwartale 2016 - plik pdf.

 I KWARTAŁ 2016

Kontrole planowane w I kwartale 2016 - plik pdf.

 


 IV KWARTAŁ 2015

Kontrole planowane w IV kwartale 2015 - plik pdf.

 III KWARTAŁ 2015

Kontrole planowane w III kwartale 2015 - plik pdf.

 II KWARTAŁ 2015

Kontrole planowane w II kwartale 2015 - plik pdf.

 I KWARTAŁ 2015

Kontrole planowane w I kwartale 2015 - plik pdf.

 


 IV KWARTAŁ 2014

Kontrole planowane w IV kwartale 2014 - plik pdf.

 III KWARTAŁ 2014

Kontrole planowane w III kwartale 2014 - plik pdf.

 II KWARTAŁ 2014

Kontrole planowane w II kwartale 2014 - plik pdf.

 I KWARTAŁ 2014

Kontrole planowane w I kwartale 2014 - plik pdf.

 


 IV KWARTAŁ 2013

Kontrole planowane w IV kwartale 2013 - plik pdf. 

 III KWARTAŁ 2013

Kontrole planowane w III kwartale 2013 - plik pdf.

 II KWARTAŁ 2013

Kontrole planowane w II kwartale 2013 - plik pdf.

 I KWARTAŁ 2013

Kontrole planowane w I kwartale 2013 - plik pdf.

 


IV KWARTAŁ 2012

Kontrole planowane w IV kwartale 2012 - plik pdf.

III KWARTAŁ 2012

Kontrole planowane w III kwartale 2012 - plik pdf.

II KWARTAŁ 2012

Kontrole planowane w II kwartale 2012 - plik pdf.

 I KWARTAŁ 2012

Kontrole planowane w I kwartale 2012 - plik pdf. 

 


IV KWARTAŁ 2011

Kontrole planowane w IV kwartale 2011 - plik pdf.

III KWARTAŁ 2011

Kontrole planowane w III kwartale 2011 - plik pdf.

II KWARTAŁ 2011

Kontrole planowane w II kwartale 2011 - plik pdf.

 I KWARTAŁ 2011

Kontrole planowane w I kwartale 2011 - plik pdf. 

 


IV KWARTAŁ 2010

Kontrole planowane w IV kwartale 2010 - plik pdf.

III KWARTAŁ 2010

Kontrole planowane w III kwartale 2010 - plik pdf.

II KWARTAŁ 2010

Kontrole planowane w II kwartale 2010 - plik pdf.

 I KWARTAŁ 2010

Kontrole planowane w I kwartale 2010 - plik pdf.

IV KWARTAŁ 2009

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA

 1. Kontrola zabawek
 2. Kontrola sprzętu elektrycznego
 3. Kontrola środków ochrony indywidualnej

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

 1. Kontrola artykułów i mebli dla dzieci
 2. Kontrola wyrobów konfekcyjnych przeznaczonych dla dzieci

PRODUKTY NIEŻYWNOŚCIOWE I USŁUGI

 1. Kontrola wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych
 2. Prawidłowość oznakowania i jakość wyrobów konfekcyjnych przeznaczonych dla dzieci
 3. Prawidłowość i rzetelność promocji organizowanych przez przedsiębiorców
 4. Kontrola jakości paliw płynnych i gazu
 5. Kontrola produktów notyfikowanych w systemie RAPEX .

KONTROLA W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

 1. Kontrola funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych w szkołach i na wyższych uczelniach
 2. Kontrola jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych
 3. Kontrola jakości w zakresie substancji dodatkowych oraz prawidłowości oznakowania sosów, majonezów itp..
 4. Kontrola prawidłowości stosowania promocji przez sieci handlowe dla produktów żywnościowych
 5. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów winiarskich

KONTROLE WŁASNE

 1. Kontrola prawidłowości sprzedaży węgla na składach opału
 2. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych
 3. Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą praw konsumentów oraz rekontrole jednostek handlowych

 

III KWARTAŁ 2009

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA

 1. Kontrola zabawek

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

 1. Kontrola bezpieczeństwa wyrobów pończoszniczych
 2. Kontrola bezpieczeństwa zapalniczek

PRODUKTY NIEŻYWNOŚCIOWE I USŁUGI

 1. Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów biobójczych
 2. Oznakowanie i jakość wyrobów pończoszniczych
 3. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie napraw samochodowych i montażu instalacji gazowych
 4. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży organizacji kąpielisk i wypożyczania sprzętu sportowego /kontynuacja z II kwartału/
 5. Kontrola jakości paliw płynnych i gazu
 6. Kontrola produktów notyfikowanych w systemie RAPEX .

KONTROLA W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

 1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód
 2. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w tym głównie ryb świeżych i mrożonych oraz konserw
 3. Kontrola prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym , w sezonie letniego wypoczynku 
 4. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych

KONTROLE WŁASNE

 1. Kontrola obiektów świadczących usługi hotelarskie
 2. Kontrola przedsiębiorców prowadzących biura usług turystycznych
 3. Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż artykułów elektrycznych w aspekcie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
 4. Kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostek handlowych i gastronomicznych
 5. Kontrola jakości handlowej żywności ekologicznej w handlu detalicznym

II Kwartał 2009

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA

 1. Kontrola zabawek
 2. Kontrola maszyn
 3. Kontrola środków ochrony indywidualnej

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

 1. Kontrola bezpieczeństwa mebli ogrodowych i grilli i podpałek do grilli
 2. Kontrola bezpieczeństwa sprzętu sportowego
 3. Kontrola bezpieczeństwa bielizny osobistej

PRODUKTY NIEŻYWNOŚCIOWE I USŁUGI

 1. Kontrola prawidłowości oznakowania i jakości bielizny osobistej
 2. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie organizacji kąpielisk i wypożyczania sprzętu sportowego
 3. Kontrola jakości paliw płynnych i gazu .
 4. Kontrola produktów notyfikowanych w systemie RAPEX .

KONTROLA W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

 1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mleka i produktów mlecznych.
 2. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących potrawy kuchni egzotycznych
 3. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej
 4. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych
 5. Kontrola produktów rolnictwa ekologicznego

KONTROLE PRZEKROJOWE

 1. Kontrola prawidłowości uwidaczniania cen i wyliczania cen jednostkowych na targowiskach
 2. Kontrola prawidłowości uwidaczniania cen i wyliczania cen jednostkowych na targowiskach

KONTROLE WŁASNE

 1. Kontrola obiektów świadczących usługi hotelarskie
 2. Kontrola funkcjonowania jednostek handlowych w zakresie: przestrzegania przez przedsiębiorców podstawowych przepisów w obrocie towarowym I rzetelności obsługi klientów

I kwartał 2009

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA

 1. Kontrola zabawek
 2. Kontrola sprzętu gospodarstwa domowego
 3. Kontrola elektronarzędzi

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

 1. Kontrola bezpieczeństwa sprzętu do majsterkowania, niezmechanizowanych narzędzi prostych i ogrodniczych
 2. Kontrola bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży
 3. Kontrola bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych przeznaczonych dla dorosłych

PRODUKTY NIEŻYWNOŚCIOWE I USŁUGI

 1. Kontrola towarów paczkowanych
 2. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami
 3. Kontrola prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów konfekcyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych
 4. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży produktów przez Internet
 5. Kontrola jakości paliw płynnych i gazu .
 6. Kontrola produktów notyfikowanych w systemie RAPEX

KONTROLA W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

 1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowych i warzywnych
 2. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych typu fast-food
 3. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania miodu

KONTROLE PRZEKROJOWE

 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o języku polskim
 2. Kontrola prawidłowości sporządzania instrukcji użytkowania

 


I kwartał 2008 r.

 1. Kontrola zabawek

 2. Kontrola produktów oferowanych przez Internet w aspekcie dyrektyw nowego podejścia (sprzęt AGD i RTV, maszyny, sprzęt komputerowy i biurowy)

 3. Kontrola urządzeń spalających paliwa gazowe

 4. Kontrola bezpieczeństwa sprzętu oferowanego w sklepach wędkarskich i myśliwskich

 5. Kontrola bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych

 6. Kontrola bezpieczeństwa wyrobów, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów włókienniczych stosowanych w gospodarstwach domowych

 7. Kontrola prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

 8. Kontrola legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez Internet oraz oferowanych produktów

 9. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi dla ludność

 10. Kontrola jakości paliw ciekłych ( wg odrębnego planu rocznego)

 11. Kontrola jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych

 12. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych

 13. Kontrola prawidłowości funkcjonowania handlu detalicznego towarami żywnościowymi i usług gastronomicznych w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym, w tym przy wyciągach narciarskich i przy szlakach turystycznych w sezonie zimowego wypoczynku

 14. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących obrót wyrobami alkoholowym

 15. Kontrola legalności i rzetelności sprzedaży produktów żywnościowych przez Internet

 16. Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą praw konsumenta , oraz rekontrole jednostek handlowych

 

II kwartał 2008 r.

 

KONTROLE W ZAKRESIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA

 1. Kontrola zabawek

 2. Kontrola sprzętu elektrycznego

 3. Kontrola maszyn

KONTROLE W ZAKRESIE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW

 

 1. Kontrola bezpieczeństwa wyrobów, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

 2. Kontrola bezpieczeństwa grilli i podpałek do grilli

 3. Kontrola bezpieczeństwa mebli do stosowania na zewnątrz domu (mebli ogrodowych) i akcesoriów ogrodowych

 

KONTROLE W ZAKRESIE INNYCH PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH I USŁUG

 

 1. Kontrola prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

 2. Kontrola legalności przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu

 3. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

 4. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności

 5. Kontrola produktów notyfikowanych w systemie RAPEX

 6. Kontrola jakości paliw ciekłych ( wg odrębnego planu rocznego)

 

KONTROLE W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNO – SPOZYWCZYCH

 

 1. Kontrola jakości oznakowania produktów żywnościowych oferowanych w sklepach sieci wielkopowierzchniowych, głównie pod marką sieci lub wyprodukowanych dla tych sieci

 2. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych oraz punktów handlu detalicznego zlokalizowanych na targowiskach

 3. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

 4. Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą praw konsumenta , oraz rekontrole jednostek handlowych

 

III kwartał 2008 r.

KONTROLE W ZAKRESIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA

 1. Kontrola zabawek

 2. Kontrola sprzętu elektrycznego oferowanego na placach targowych

 3. Kontrola urządzeń ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych

 4. Kontrola środków ochrony indywidualnej

KONTROLE W ZAKRESIE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW

 1. Kontrola bezpieczeństwa zapalniczek

 2. Kontrola bezpieczeństwa produktów oferowanych na placach targowych

 3. Kontrola sprzętu sportowego i akcesoriów

 4. Kontrola bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów wlókienniczych ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów importowanych

 

KONTROLE W ZAKRESIE INNYCH PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH I USŁUG

 

 1. Kontrole prawidłowości oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych oferowanych w placówkach detalicznych i hurtowych

 2. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi remontowo budowlane

 

PALIWA

Kontrola jakości paliw płynnych i gazu LPG .

KONTROLA W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNO SPOŻYWCZYCH

 1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów

 2. Kontrola jakości i oznakowania ryb i przetworów rybnych

 3. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku

 4. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

 5. Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą praw konsumenta , oraz rekontrole jednostek handlowych

 

IV kwartał 2008 r.

 

KONTROLE W ZAKRESIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA

 1. Kontrola zabawek

 2. Kontrola sprzętu elektrycznego -lampki choinkowe i girlandy świetlne

 3. Kontrola sprzętu elektrycznego – oprawy oświetleniowe, żarówki, listwy zasilające

 4. Kontrola przyrządów pomiarowych

KONTROLE W ZAKRESIE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW

 1. Kontrola bezpieczeństwa artykułów oferowanych w placówkach prowadzących sprzedaż „wszystko za ... zł”

 2. Kontrola bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla małych dzieci

 3. Kontrola bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów konfekcyjnych przeznaczonych dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów (Importowanych

 

KONTROLE W ZAKRESIE INNYCH PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH I USŁUG

 1. Kontrole wyrobów chemii gospodarczej

 2. Kontrola części samochodowych podlegających obowiązkowej homologacji i innych

 3. Kontrola prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców

 

PALIWA

Kontrola jakości paliw płynnych i gazu LPG .

RAPEX

Kontrola produktów notyfikowanych w systemie RAPEX

KONTROLA W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNO SPOŻYWCZYCH

 

 1. Kontrola jakości i oznakowania produktów żywnościowych i nieżywnościowych wprowadzanych do obrotu pod marką sieci handlowych

 2. Kontrola jakości i oznakowania mleka i przetworów mlecznych

 3. Kontrola jakości handlowej, prawidłowości oznakowania i prezentacji jaj spożywczych

 4. Kontrola prawidłowości stosowanych promocji przez sieci handlowe dla produktów żywnościowych

 5. Kontrola jakości i oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego

 6. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Kielce
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Kobylarz
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Mrzygłód
Liczba odwiedzin:9419

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-03-16 13:22:53Dominik MrzygłódKontrole 2023Planowane
2023-03-16 13:21:26Marek PiwowarczykKontrole 2023Planowane
2021-10-20 21:22:23Marek Piwowarczyk4 kw. 2021Planowane
2021-03-24 17:26:28Marek Piwowarczykkontrole 3i4 kw. 2020 i 1 i 2 kw. 2021Planowane
2020-04-16 15:45:21Marek PiwowarczykII kw. 2020Planowane
2020-01-27 23:53:51Marek Piwowarczyk1Q2020Planowane
2017-04-21 09:20:43Marek PiwowarczykII kwartał 2017Planowane