Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ROK 2003


 ROK 2004

 

Z A P R O S Z E N I E

Swietokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedziba w Kielcach ul. Sienkiewicza 76 zaprasza do zlozenia oferty na dostawe samochodu osobowego - 9 osobowy.

Zamówienie publiczne w trybie "Zapytania o cene" zgodnie z przepisami art. 67 - 69 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, tekst jednolity ( Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz 664).

Opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 1 do " Specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

Termin skladania ofert uplywa dnia 15 marca 2004 r. o godz. 15.00

Oferty nalezy skladac w zamknietych kopertach w Sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Kielce, ul. Sienkiewicza 76 II pietro.

Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 17 marca 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu. ,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego - 9 osobowy który musi spelniac n/w wymogi techniczne oraz warunki dostawy:

1. Wymogi techniczne przedmiotu zamówienia:

- fabrycznie nowy - rok produkcji 2004, ewentualnie IV kw. 2003 r.

- liczba miejsc przystosowanych do przewozenia osób - 9 osób (8 + 1)

- silnik diesel o mocy w przedziale 85 - 110 KM

- w tylnej czesci pojazdu za 3-cim rzedem siedzen przestrzen ladunkowa minimum 70 cm dlugosci do drzwi tylnych.

- tylne drzwi unoszoe - klapa, przeszklone, szyba podgrzewana elektrycznie,

- szyby przesuwane na wysokosci 2 rzedu siedzen , na wysokosci 3 rzedu siedzen przesuwane lub stale,

- tapicerka welurowa

- wykladzina gumowa na calej podlodze,

- podsufitka formowana na calej dlugosci dachu, dach niski,

- immobilaizer, zamek centraly sterowany pilotem, alarm obwodowy chroniacy drzwi i pokrywe silnika,

- dodatkowo, komplet felg metalowych z ogumieniem zimowym - 4 szt.

- radioodtwarzacz + CD (stereo), 4 glosniki

- lakier w kolorze grafitu , bezu, czerwonym.

2. Warunki dostawy

- cena lacznie z podatkiem VAT oferty sprzedazy powinna obejmowac pojazd wraz z kompletnym wyposazeniem, zgodnym z opisem w pkt 1,

- w oferowanej cenie i wyposazeniu dostawca uwzgledni wszystkie promocje i rabaty cenowe obowiazujace na oferowany pojazd do dnia realizacji zamówienia,

- na oferowany samochód dostawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji

- dostawca wskaze miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

- dostawca zapewni realizacje zamówienia nie pózniej niz 30 dni od daty podpisania umowy,

- dostawa samochodu, koszty sprawdzenia, jazde próbna obciazaja w calosci dostawce.

Zalacznik nr 2

OFERTA

Załacznik nr 3

POSTEPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 1/2004 - WIIH - OŚWIADCZENIE

Załacznik nr 4

UMOWA KUPNA - SPRZEDAZY

 

 


WYNIKI PRZETARGU 

 

Kielce 2004-03-17
Znak: ZP - 1/2004 - WIIH
PROTOKÓŁ

z postępowania o zamówienie publiczne w trybie "Zapytania o cenę" zgodnie z przepisami art.67 - 69 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 664) prowadzonym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach.

I. Komisja przetargowa została powołana 27 stycznia 2004 r. zarządzeniem nr 1 Świetokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach w następującym składzie:

1. Władysław Mitręga - z-ca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - przewodniczący komisji

2. Grażyna Plisak - Wójcik - Główna Księgowa -członek komisji

3. Stanisław Magdziarz - Naczelnik Wydziału Kontroli Art. Żywnościowych i Gastronomi - członek komisji

4. Stefan Ramiączek - Kierowca - członek komisji

5. Wojciech Kobylarz - Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego - sekretarz komisji

II. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup samochodu osobowego

(9-osobowego ) fabrycznie nowego.

III. Komisja na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2004 r ustaliła:

1. zasady przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie "Zapytania o cenę" zgodnie z przepisami art.67 - 69 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 664).

2. wykaz niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia zamówienia.

3. protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do niniejszego protokółu

IV. Komisja na posiedzeniu 9 lutego 2004 r. zatwierdziła następujące dokumenty:

treść ogłoszenia na tablicę informacyjną , do lokalnej prasy, oraz na stronie internetowej WIIH Kielce i Biuletynu Informacji Publicznych WIIH Kielce.

  1. treść zaproszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym,
  2. specyfikację istotnych warunków zamówienia,
  3. opis przedmiotu zamówienia (załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
  4. wzór formularza oferty od dostawcy, wraz ze szczegółowymi warunkami technicznymi, eksploatacyjnymi i wyposażenia,
  5. oświadczenie składane przez dostawcę ( zgodnie z art. 67-69 ustawy o zamówieniach publicznych)
  6. wzór umowy kupna-sprzedaży.

Powyższe dokumenty wraz z protokółem z posiedzenia komisji stanowią załączniki do niniejszego protokółu.

V. Ogłoszenie o planowanym zamówieniu zostało opublikowane w "Słowie Ludu" 25 lutego 2004 r. na tablicy ogłoszeń w tutejszym inspektoracie, stronie internetowej WIIH Kielce, www.republika.pl/wiihkielce , oraz Biuletynie Informacji Publicznej wiih.kielce.uw.gov.pl

VI. Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane 20 lutego 2004 r. do 15 dealerów prowadzących sprzedaż samochodów. Wykaz wysłanych zaproszeń w załączeniu.

VII. Termin składania ofert upłynął w dniu 15 marca 2004 r. o godz. 15.00

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

  1. Szewczyk Sp.j. 03-752 Warszawa ul. Radzymińska 78
  2. Autocentrum S.A Autoryzowany Dealer VW, 25670 Kielce, ul. Zakładowa 18.

Złożone oferty w załączeniu

VIII. W dniu 17 marca 2004 r. o godz. 10.00 komisja w pełnym składzie dokonała otwarcia złożonych ofert. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od dostawców spełniały w/w oferty.

IX. Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano ofertę Autocentrum S.A. mającym siedzibę w Kielcach ul. Zakładowa 18 ponieważ zaproponowana cena samochodu osobowego - 9 osobowego marki Volkswagen Transporter T5 Kombi wynosi 99900,00 zł słownie:(dziewięćdziesiąt dziewięć tys. dziewięćset zł) przy oferowanej cenie przez firmę Szewczyk Sp.j. z Warszawy 112400 zł, słownie:( sto dwanaście tys. czterysta zł)

X. W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu lub odwołania.

XI. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 17 marca 2004 r. o godz. 14.00

XII. Podpisy członków komisji:

1. Władysław Mitręga ..................

2. Grażyna Plisak-Wójcik ................

Stanisław Magdziarz .................

Stefan Ramiączek ...................

Wojciech Kobylarz .................


ROK 2005

 


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Kielce
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:562